CONTACT US

TEL:+860752-3915990

Contact information

ADD: Laohuling,Baigang Village, Xiaojinkou Street,Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province


TEL: +8607523915990


PHONE: +8613312902205